22 listopada, otwarto „Chatkę Puchatka” po kompletnej termomodernizacji. Burmistrz Piotr Lech w swoim wystąpieniu nawiązał do dawnej świetności „Chatki Puchatka”, stwierdzając, że jest ona mozolnie, ale skutecznie  odbudowywana. Prym w roli gospodarzy uroczystości wiodły M.Markowska (dyr. OPS) i D.Biernat (kierownik świetlicy środowiskowej). Burmistrz obie panie obdarował bukietami kwiatów, a przewodnicząca Halina Smolińska przekazała milickie legendy oraz kredki na zajęcia – notabene w Światowym Dniu Kredki.