8 sierpnia gościł w Miliczu Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Cezary Przybylski. Wizyta związana była z uroczystym podpisaniem umowy na budowę 22 mieszkań socjalnych przy ulicy Rawickiej, które w 85% zostaną sfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Miliczu przygotował wniosek, stanął do konkursu i, jak się okazało, skutecznie. Blisko 1,600 tys. zł to kwota, jaką gmina otrzyma, by zacząć w końcu rozwiązywać problem mieszkaniowy. Warto przypomnieć, że gmina otrzymała również 600 tys. zł z Banku Gospodarstwa Krajowego (również po skutecznej aplikacji) na remont istniejących już mieszkań socjalnych, które obecnie są bardzo zdewastowane. Nowe mieszkanie socjalne nie będą już miały wspólnych kuchni i łazienek, tylko każde będzie je miało osobno. Może w końcu nie będzie dochodzić do dewastacji. – Wierzę w to, że tak będzie, bo dobro musi rodzić dobro, choć moja żona uważa, że jestem naiwny – mówił burmistrz Lech.

Zanim marszałek Przybylski z burmistrzem Lechem uroczyście podpisali umowę o dofinansowaniu budowy; przy stole obok nich zasiedli również dyrektor OPS i Starosta Milicki, wizytowali obecne zdewastowane budynki socjalne.

O projekcie mówiła autorka wniosku Maja Jeż. Swoją prezentację zakończyła slajdem, z którego wynika, że w ciągu dwóch lat obecnej kadencji udało się gminie Milicz pozyskać już 26 mln zł na inwestycje w infrastrukturę, ale także na inwestycje w człowieka, bowiem budowie nowych mieszkań socjalnych towarzyszyć będzie m.in. program przeciwdziałający wykluczeniu społecznemu, na który też otrzymano dofinansowanie unijne.

– Nikt z nas nie może zdjąć konieczności solidaryzmu społecznego, stąd finasowanie takich zadań – mówił w swojej przemowie Marszałek Przybylski. – Mamy obowiązek pomagać mieszkańcom, którzy sobie w życiu z różnych powodów nie radzą.

Następnie zaprezentowano wspólny projekt wielu samorządów górnej części Dolnego Śląska dotyczący budowy blisko 200 km ścieżek rowerowych. To efekt zgody i porozumienia, jak wspólnie mówili burmistrz i marszałek.

W spotkaniu uczestniczyło wielu włodarzy, między innymi burmistrzowie Twardogóry, Wołowa i Żmigrodu czy wspomniane już wcześniej Starosta Milicki

Po oficjalnej części spotkania można było przy kawie i herbacie porozmawiać z marszałkiem oraz z przybyłymi na spotkanie samorządowcami.