Warning: A non-numeric value encountered in /rewitalizacja_nowa/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5806

Rewitalizacja to również działania edukacyjne!

Gmina Milicz otrzymała dofinansowanie na projekt edukacyjny. Projekt „SKOK – Szkoły Kształcące Obszary Kluczowe” dedykowany jest 5 szkołom: Szkole Podstawowej nr 2 w Miliczu, Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Sułowie, Szkole Podstawowej w Dunkowej, Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Miliczu, Gimnazjum im. Jana Pawła w Sułowie.

Projekt jest dwuletnim kompleksowym programem wsparcia uczniów, nauczycieli oraz rodziców, który uwzględnia zarówno ponadprogramowe zajęcia dydaktyczne z kompetencji kluczowych (nauki matematyczno-przyrodnicze i ICT), ale też rozszerza ofertę szkół o zajęcia wyrównawcze, wyjazdowe ekowarsztaty czy też zajęcia efektywnego uczenia się i rozwijające postawy niezbędne na rynku pracy. Rodzicom zaoferowane zostaną warsztaty grupowe doskonalące kompetencje wychowawcze. Projekt zapewnia poprawę efektywności i jakości kształcenia poprzez doposażenie szkół w drobne pomoce dydaktyczne. W Szkole podstawowej nr 2 zaplanowano salę komputerową, Gimnazjum w Miliczu, Szkoła Podstawowa w Sułowie i Szkoła Podstawowa w Dunkowej otrzymają tablice interaktywne, a Gimnazjum w Sułowie profesjonalną pracownię językową. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogólna wartość projektu to 624 099,56 zł, z czego dofinansowanie wynosi 85% tj. 571 307,96 zł, wkład własny na poziomie 15% zaplanowano w formie odwozów dzieci i młodzieży z zajęć pozalekcyjnych.