Przedstawiamy Państwu wyremontowaną kamienicę przy ul. Rynek 5 w Miliczu. Trwają również prace remontowe przy ul Rynek 6 – Zamkowa 1-3 (remont elewacji) oraz ul. Wrocławskiej 2 (remont dachu) w Miliczu w ramach zadania „Kolorowe kamienice” – remont części wspólnych budynków wielorodzinnych zlokalizowanych na obszarze rewitalizowanym Milicza.