Wczoraj odbyło się spotkanie mieszkańców Wspólnoty mieszkaniowej Wojska Polskiego 3 z Burmistrzem Piotrem Lechem w sprawie planowanego remontu pomieszczeń i ich adaptację na cele organizacji Klubu Seniora. Rozmawiano o zakresie remontu, planowanych rozwiązaniach funkcjonalnych oraz zagospodarowaniu terenu. Mieszkańcy wspólnoty wskazali na konieczność uporządkowania podwórka, tak aby przedsięwzięcie miało kompleksowy charakter. Burmistrz zachęcał mieszkańców do udziału w konkursie na inicjatywę lokalną 2018, w ramach której, wspólnie z gminą, można zagospodarować teren z którego korzysta wspólnota. Spotkanie zakończyło się podpisaniem uchwały aprobującej wykonanie remontu pomieszczeń.