12 kwietnia Burmistrz Piotr Lech podpisał umowę na dofinansowanie z Wojewodą Dolnośląskim na utworzenie Klubu Senior + w ramach realizacji Wieloletniego Programu Senior + na lata 2015 -2020. Klub będzie mieścił się w zmodernizowanych pomieszczeniach Klubu Nauczyciela przy ul. Wojska Polskiego w Miliczu. Pozyskane pieniądze zostaną przeznaczone między innymi na: remont pomieszczeń, zakup nowego wyposażenia (w tym sprzętu multimedialnego) oraz budowę podjazdu dla niepełnosprawnych. Działaniami na rzecz seniorów zajmie się OPS Milicz, przy którym powstanie stowarzyszenie, mogące mieć oddziały wiejskie, aby pozyskiwać środki na działalność. W ubiegłym roku niestety nie udało się uruchomić Klubu z uwagi na znacznie wyższe koszty inwestycji niż szacowano. Na rok 2018 zaplanowano większy budżet dla realizacji tego zadania, w związku z czym liczymy, iż już na jesieni pierwsze zajęcia w nowym obiekcie ruszą pełną parą.