Warning: A non-numeric value encountered in /rewitalizacja_nowa/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5806
UWAGA MIESZKAŃCY OBSZARU REWITALIZACJI!!! NABÓR WNIOSKÓW NA WYMIANĘ ŹRÓDŁA CIEPŁA W BUDYNKACH MIESZKALNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY MILICZ.
Beneficjentami końcowymi mogą być osoby fizyczne zamieszkałe na terenie gminy Milicz oraz posiadające tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie realizowana inwestycja, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w lokalu mieszkalnym oraz wspólnoty mieszkaniowe, których członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni. Dofinansowanie można otrzymać na inwestycje związane z wymianą /likwidacją lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą na: nowoczesne źródło ciepła: kotły gazowe, kotły na lekki olej opałowy, piece zasilane prądem elektrycznym, kotły na paliwa stałe lub biomasę lub podłączenie budynków do lokalnej/miejskiej sieci ciepłownicze.
Szczegóły i wnioski do pobrania: http://milicz.pl/wymien-stary-piec-nowy/
Wnioski składamy w terminie 1.10.2018 – 12.10.2018