Milicz zmienia się na lepsze!

Lato zawitało do Milicza

Kwiatowy zawrót głowy!

Ptasi Trakt

Ptasi Trakt

MODELOWA REWITALIZACJA W MILICZU

Przeczytaj co pisze o projekcie Ministerestwo Rozwoju

OSTATNIE AKTUALNOŚCI

Lepsza jakość wody dla Gądkowic

Lepsza jakość wody dla Gądkowic 08.08.2017 r. burmistrz Piotr Lech otrzymał z rąk Marszałka Cezarego Przybylskiego oraz Ewy Mańkowskiej promesę na dofinansowanie w kwocie 2 mln złotych, bez 1 zł. na budowę stacji uzdatniania wody Gądkowice wraz z rozbudową ujęcia wody...
czytaj więcej

Środki na remonty świetlic wiejskich

Burmistrz Piotr Lech 2 sierpnia w UMWD we Wrocławiu odebrał promesę i podpisał umowę na remonty świetlic wiejskich z Dolnośląskiego Programu Odnowy Wsi Dolnośląskiej. „Dobre wieści” przekazywał samorządom lokalnym marszałek Cezary Przybylski oraz wicemarszałek Ewa...
czytaj więcej

Rozpoczynamy kompleksowy program integracji społecznej!

Dziś Burmistrz Piotr Lech podpisał umowę o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, który będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, działanie 9.1 Aktywna...
czytaj więcej
U

Obszar modelowej rewitalizacji

i

Lokalny Program Rewitalizacji

Konsultacje Społeczne

ZOBACZ JAK MILICZ WYGLĄDAŁ KIEDYŚ

MASZ PYTANIA?

rewitalizacja@milicz.pl

71 38 04 309

Trzebnicka 2, Milicz

Projekt pn. „Milicz Od Nowa wielowymiarowy program rewitalizacji miasta Milicz” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w Ramach ProgramuOperacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020