Małe granty na małe inicjatywy

Małe granty na małe inicjatywy

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych działając w imieniu Samorządu Województwa Dolnośląskiego ogłosiła konkurs na mikrodotacje, które mogą być wydatkowane na inicjatywy lokalne: warsztaty, spotkania, zajęcia sportowe. Zainteresowanych, z pomysłami,...

WIZUALIZACJA BUDYNKU SOCJALNEGO

Przedstawiamy Państwu wizualizacje budynku socjalnego. W planie jest utworzenie 22 mieszkań które w 85% zostaną sfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Blisko 1,600 tys. zł to kwota, jaką gmina otrzyma, by zacząć w końcu...