Warning: Use of undefined constant ‘1’ - assumed '‘1’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /rewitalizacja_nowa/wp-content/plugins/simple-visitor-counter-widget/index.php on line 215
Kolejny projekt rewitalizacyjny - Milicz
Warning: A non-numeric value encountered in /rewitalizacja_nowa/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5806

Gmina Milicz przygotowuje się do realizacji projektu pn. Adaptacja przestrzeni zlokalizowanej w ścisłym centrum miasta, na cele organizacji miejsca integracji społecznej i zawodowej, na które otrzymała dofinansowanie z Unii europejskiej na działania rewitalizacyjne. Szacowana wartość zadania to ok. 2,5 mln zł, z czego dofinansowanie to 2,35 mln zł.

Projekt swoim zakresem obejmuje nie tylko obiekt Starej Rzeźni, ale również remont ulicy Szewskiej, remont podwórza przylegającego bezpośrednio do obiektu oraz remont budynku Wspólnoty mieszkaniowej Rynek 17. Obecnie oba budynki, objęte projektem znajdują się w złym stanie technicznym, szczególnie obiekt Starej Rzeźni. w związku z tym, iż pojawiają się pytania o zasadność i cel realizowanej inwestycji wyjaśniamy, że projekt ten wynika z Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Milicz, o którego dofinansowanie Gmina aplikowała w 2017 roku. Projekt ma na celu nie tylko poprawę estetyki miasta: remont budynków czy ulicy Szewskiej, ale przede wszystkim ma na celu wprowadzenie nowych funkcji i aktywności, jakich obecnie brakuje w naszym milickim centrum. Planujemy uruchomić wielofunkcyjny obiekt, służący mieszkańcom, turystom, przedsiębiorcom, którego działania dotyczyć będą:

– kultury: rozszerzenie oferty Ośrodka  Kultury w Miliczu, w szczególności w oparciu o aktywność dzieci i młodzieży – nowa przestrzeń dla organizacji zajęć, szkoleń, wystaw.

– integracji społecznej: zaplanowano współpracę z organizacjami pozarządowymi wspierającymi osoby zagrożone wykluczeniem społecznym: Stowarzyszenie Abstynenckie „Abstynent”

– turystyka: swoje stałe miejsce znajdzie tu Informacja Turystyczna oraz stała wystawa eksponatów związanych z historią i kulturą Milicza i Doliny Baryczy (m.in. Bazie eksponatów przeniesionych z Izby Regionalnej), a także niezbędne zaplecze sanitarne, którego brak stanowi od lat istotny problem dla mieszkańców czy turystów korzystających z oferty milickiego centrum.

Projekt ma na celu ożywić milicki rynek. Rewitalizacja to nie tylko estetyzacja centrum miasta, ale przede wszystkim nowe działania integrujące mieszkańców, wspierające pośrednio handel i gastronomię na milickim rynku, które odbudują pozytywny wizerunek centrum miasta, które powinno być naszą wizytówką.