Spotkanie w sprawie kolorowych kamienic

UWAGA MIESZKAŃCY!!! W związku z pozyskanym dofinansowaniem na remont obiektów wspólnot mieszkaniowych w ramach projektu „Kolorowe kamienice – remont części wspólnych budynków wielorodzinnych zlokalizowanych na obszarze rewitalizowanym Milicza”, zapraszamy na spotkanie...

Chatka Puchatka po kompletnej termomodernizacji.

22 listopada, otwarto „Chatkę Puchatka” po kompletnej termomodernizacji. Burmistrz Piotr Lech w swoim wystąpieniu nawiązał do dawnej świetności „Chatki Puchatka”, stwierdzając, że jest ona mozolnie, ale skutecznie  odbudowywana. Prym w roli gospodarzy uroczystości...