Umowa na dofinansowanie Klubu Senior+

12 kwietnia Burmistrz Piotr Lech podpisał umowę na dofinansowanie z Wojewodą Dolnośląskim na utworzenie Klubu Senior + w ramach realizacji Wieloletniego Programu Senior + na lata 2015 -2020. Klub będzie mieścił się w zmodernizowanych pomieszczeniach Klubu Nauczyciela...

WYNIKI KONKURSU

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej dla zadania MILICKI RYNEK JAKO BEZPIECZNE CENTRUM SPOŁECZNO-GOSPODARCZE w ramach projektu pn. ”Milicz odNowa – wielowymiarowy program rewitalizacji miasta Milicz”...

Zmiana zapisów Regulaminu Konkursu

Uprzejmie informujemy, iż zarządzeniem Burmistrza Gminy Milicz zmieniony zostaje Regulamin konkursu na koncepcję zagospodarowania terenu dla zadania MILICKI RYNEK JAKO BEZPIECZNE CENTRUM SPOŁECZNO-GOSPODARCZE „ZIELONE SERCE MILICZA”. W związku z dużą liczbą prac jakie...

Spotkanie w sprawie kolorowych kamienic

UWAGA MIESZKAŃCY!!! W związku z pozyskanym dofinansowaniem na remont obiektów wspólnot mieszkaniowych w ramach projektu „Kolorowe kamienice – remont części wspólnych budynków wielorodzinnych zlokalizowanych na obszarze rewitalizowanym Milicza”, zapraszamy na spotkanie...

Chatka Puchatka po kompletnej termomodernizacji.

22 listopada, otwarto „Chatkę Puchatka” po kompletnej termomodernizacji. Burmistrz Piotr Lech w swoim wystąpieniu nawiązał do dawnej świetności „Chatki Puchatka”, stwierdzając, że jest ona mozolnie, ale skutecznie  odbudowywana. Prym w roli gospodarzy uroczystości...