Lepsza jakość wody dla Gądkowic

Lepsza jakość wody dla Gądkowic 08.08.2017 r. burmistrz Piotr Lech otrzymał z rąk Marszałka Cezarego Przybylskiego oraz Ewy Mańkowskiej promesę na dofinansowanie w kwocie 2 mln złotych, bez 1 zł. na budowę stacji uzdatniania wody Gądkowice wraz z rozbudową ujęcia wody...

Środki na remonty świetlic wiejskich

Burmistrz Piotr Lech 2 sierpnia w UMWD we Wrocławiu odebrał promesę i podpisał umowę na remonty świetlic wiejskich z Dolnośląskiego Programu Odnowy Wsi Dolnośląskiej. „Dobre wieści” przekazywał samorządom lokalnym marszałek Cezary Przybylski oraz wicemarszałek Ewa...

Jak rozwiązać problem mieszkań socjalnych

Problem mieszkań socjalnych, a właściwie ich braku, dotyczy wszystkich gmin w Polsce. Warto przypomnieć, że mieszkania socjalne to lokale, które przyznawane są osobom, rodzinom, które z różnych względów nie mają i mieć nie mogę swojego mieszkania ani mieszkalnego...

Otrzymaliśmy kolejne dofinansowania!!

Ten tydzień przyniósł wiele dobrych wiadomości! Otrzymaliśmy dofinansowanie z RPO WD na przebudowę budynku socjalnego na ul. Krotoszyńskiej w kwocie ponad 1 600 000 zł. Zakres przedsięwzięcia obejmuje remont oraz przebudowę wraz z termomodernizacją budynku...

dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na mikro-instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców

Tydzień rozpoczął się od dobrych wiadomości! Gmina Milicz otrzyma dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na mikro-instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców jako partner projektu „Regionalny Program Energetyki Prokonsumenckiej –...