Małe granty na małe inicjatywy

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych działając w imieniu Samorządu Województwa Dolnośląskiego ogłosiła konkurs na mikrodotacje, które mogą być wydatkowane na inicjatywy lokalne: warsztaty, spotkania, zajęcia sportowe. Zainteresowanych, z pomysłami,...

Otwarty konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej dla zadania MILICKI RYNEK JAKO BEZPIECZNE CENTRUM SPOŁECZNO-GOSPODARCZE

Urząd Miejski w Miliczu ogłasza  Otwarty konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej dla zadania MILICKI RYNEK JAKO BEZPIECZNE CENTRUM SPOŁECZNO-GOSPODARCZE w ramach projektu pn. ”Milicz OdNowa – wielowymiarowy program...

WIZUALIZACJA BUDYNKU SOCJALNEGO

Przedstawiamy Państwu wizualizacje budynku socjalnego. W planie jest utworzenie 22 mieszkań które w 85% zostaną sfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Blisko 1,600 tys. zł to kwota, jaką gmina otrzyma, by zacząć w końcu...

INICJATYWA LOKALNA 2018

Inicjatywa Lokalna to jedna z form współpracy samorządu z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. Jeżeli wraz z innymi mieszkańcami macie pomysł na konkretne, ważne dla Was i Waszej społeczności...