Chatka Puchatka po kompletnej termomodernizacji.

22 listopada, otwarto „Chatkę Puchatka” po kompletnej termomodernizacji. Burmistrz Piotr Lech w swoim wystąpieniu nawiązał do dawnej świetności „Chatki Puchatka”, stwierdzając, że jest ona mozolnie, ale skutecznie  odbudowywana. Prym w roli gospodarzy uroczystości...

Małe granty na małe inicjatywy

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych działając w imieniu Samorządu Województwa Dolnośląskiego ogłosiła konkurs na mikrodotacje, które mogą być wydatkowane na inicjatywy lokalne: warsztaty, spotkania, zajęcia sportowe. Zainteresowanych, z pomysłami,...

Otwarty konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej dla zadania MILICKI RYNEK JAKO BEZPIECZNE CENTRUM SPOŁECZNO-GOSPODARCZE

Urząd Miejski w Miliczu ogłasza  Otwarty konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej dla zadania MILICKI RYNEK JAKO BEZPIECZNE CENTRUM SPOŁECZNO-GOSPODARCZE w ramach projektu pn. ”Milicz OdNowa – wielowymiarowy program...