Jak rozwiązać problem mieszkań socjalnych

Problem mieszkań socjalnych, a właściwie ich braku, dotyczy wszystkich gmin w Polsce. Warto przypomnieć, że mieszkania socjalne to lokale, które przyznawane są osobom, rodzinom, które z różnych względów nie mają i mieć nie mogę swojego mieszkania ani mieszkalnego...

Otrzymaliśmy kolejne dofinansowania!!

Ten tydzień przyniósł wiele dobrych wiadomości! Otrzymaliśmy dofinansowanie z RPO WD na przebudowę budynku socjalnego na ul. Krotoszyńskiej w kwocie ponad 1 600 000 zł. Zakres przedsięwzięcia obejmuje remont oraz przebudowę wraz z termomodernizacją budynku...

dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na mikro-instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców

Tydzień rozpoczął się od dobrych wiadomości! Gmina Milicz otrzyma dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na mikro-instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców jako partner projektu „Regionalny Program Energetyki Prokonsumenckiej –...

1 mln 785 tys dla Ośrodka Kultury w Miliczu

Dolnośląski Urząd Marszałkowski ogłosił właśnie listę projektów, które otrzymają dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego w obszarze dziedzictwo kulturowe. Miło nam poinformować, że na pierwszym miejscu znalazł się wniosek gminy Milicz:...