Warning: Use of undefined constant ‘1’ - assumed '‘1’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /rewitalizacja_nowa/wp-content/plugins/simple-visitor-counter-widget/index.php on line 215
Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji - Milicz
Warning: A non-numeric value encountered in /rewitalizacja_nowa/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5806

Szanowni Mieszkańcy,,

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Milicz na lata 2016–2023 został uchwalony 23 marca 2017 roku. Od tamtej pory wiele się zmieniło w naszej lokalnej rzeczywistości, dlatego dokument wymaga aktualizacji – szczególnie w zakresie zadań rewitalizacyjnych.   W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o aktywny udział i zgłaszanie uwag do Programu Rewitalizacji, a także nowych pomysłów, projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które powinny lub mogą być realizowane do 2023 roku na obszarze rewitalizacji.

Jedno zgłoszenie może dotyczyć tylko JEDNEGO konkretnego, proponowanego przedsięwzięcia – np. miejsca, które wymaga zagospodarowania albo nieruchomości, która wymaga remontu, lub też powszechnego problemu społecznego do rozwiązania, itp. W razie potrzeby ta sama osoba może złożyć więcej niż jedną ankietę.

Zgłaszać można zarówno projekty dotyczące przestrzeni publicznych czy remontowo-budowlane, jak
i projekty o charakterze społecznym, środowiskowym czy gospodarczym – pomysły na zagospodarowanie czy poprawę wizerunku przestrzeni, przeprowadzenie akcji sąsiedzkich itp.

Przedmiotem propozycji mogą być zarówno gotowe projekty, które zgłaszający chciałby zaproponować do ujęcia w Programie Rewitalizacji, jak i wstępne propozycje lub postulaty co do konkretnych przedsięwzięć, które powinny zostać podjęte na wybranym obszarze gminy.

Zgłaszającymi mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, zarówno podmioty publiczne, jak
i prywatne – począwszy od mieszkańców gminy poprzez przedsiębiorców, właścicieli i zarządców nieruchomości czy też lokalnych liderów.

Wszystkie zgłaszane projekty zostaną zgromadzone i ocenione pod kątem możliwości ujęcia ich w dokumencie.

Wypełnione formularze prosimy przekazywać:

  • w formie elektronicznej (edytowalnej)  przesyłając na adres:  rewitalizacja@milicz.pl
  • w formie papierowej: Urząd Miejski w Miliczu, Punkt Obsługi Mieszkańca, pok. Nr 15 w godzinach pracy Urzędu.

Termin przesyłania zgłoszeń: 19.02.2019 r.

Wszelkie pytania prosimy kierować pod nr 71 38 04 309 lub mailem: m.jez@milicz.pl lub bezpośrednio pok. 53 Urzędu Miejskiego w Miliczu.

Planowane jest również spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 21 lutego 2019 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Miejskim w Miliczu.

Formularz dostępny tutaj: formularz lpr