Przedstawiamy zaktualizowany Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Milicz na lata 2016-2023, przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Miliczu nr XXXVIII/247/2017 dnia 28 marca 2017 roku. Nasz dokument został pozytywnie zaopiniowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Ministerstwo Rozwoju

28_03_2017_LPR Milicz