„Małe Granty” to prospołeczny projekt w FORMIE KONKURSU  adresowany  do mieszkańców obszarów rewitalizowanych miasta Milicz  (zarówno grup formalnych jak i nieformalnych ale pełnoletnich). Konkurs zarządzany jest przez Urząd Miejski w Miliczu w ramach projektu pn. ”Milicz odNowa – wielowymiarowy program rewitalizacji miasta Milicz” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Konkurs ma charakter rywalizacji między Zespołami Sąsiedzkimi z obszarów rewitalizowanych miasta Milicz.

Celem Konkursu jest zwiększenie aktywności, zaangażowania i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji Milicza w sprawy lokalne oraz ich udziału w różnych obszarach funkcjonowania miasta poprzez wsparcie finansowe projektów lokalnych realizowanych przez mieszkańców.

Kwota pozyskana przez mieszkańców  może być przeznaczona między innymi  na:

  • Zagospodarowanie  terenu np.  zakup małej architektury, materiału roślinnego,  materiałów budowlanych oraz pokrycie kosztów robocizny i montażu.
  • Wydarzenia oraz warsztaty integrujące wspólnoty i społeczność.

ŁĄCZNA PULA WYNOSI: 50 000,00 zł brutto

MAKSYMALNA KWOTA WSPARCIA FINANSOWEGO DLA POJEDYNCZEGO PROJEKTU TO: 10 000,00zł

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie Zgłoszenia do 30.05.2018r.

Wypełnione i podpisane Zgłoszenie można złożyć:

  • osobiście w Urzędzie Miejskim w Miliczu, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz nr 15
  • przesłać pocztą na adres Urząd Miejskim w Miliczu, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz z dopiskiem „Małe granty”
  • przesłać na adres e-mail rewitalizacja@milicz.pl

Pytania odnośnie Konkursu „Małe granty” należy kierować na adres mailowy:rewitalizacja@milicz.pl

lub telefonicznie, 71 38 04 309  Maja Jeż, 71 38 04 357 Maja Trafankowska

Wszystkich zainteresowanych mieszkańców Zapraszamy na spotkania, które odbędą się w dniach: 10.05.2018r. oraz 24.05.2018r. w Chatce Puchatka o godzinie 17:00

Podczas spotkania będzie można skonsultować swój projekt z architektem krajobrazu.

Regulamin konkursu oraz pozostałe dokumenty konkursowe można pobrać na stronie:

www.bip.milicz.pl w zakładce ogłoszenia

oraz

www.rewitalizacja.milicz.pl w zakładce dokumenty, w której również zostały przedstawione przykładowo zrealizowane projekty innych miejscowości (INSPIRACJE)

Zapraszamy  do udziału.