Z ogromną przyjemnością informujemy, że udało nam się pozyskać ponad 1 milion złotych dla naszego miasta! Te środki przeznaczone zostaną na remonty 16 kamienic w centrum Milicza w ramach projektu pn. Kolorowe kamienice – remont części wspólnych budynków wielorodzinnych zlokalizowanych na obszarze rewitalizowanym Milicza, w którym partnerami są wspólnoty mieszkaniowe z ul. Grota Roweckiego 5, ul. Piłsudskiego 6, ul. Zamkowa 21, ul. Rynek 6, Zamkowa 1,3 ul. 1-go Maja 27, ul. Rynek 13, ul. Szewska 26, ul. Rynek 16a, ul. Garncarska 5, ul. Krotoszyńska 4, ul. Wojska Polskiego 14, ul. Rynek 5, ul. Wojska Polskiego 19, ul. Garncarska 1, ul. Wrocławska 2, ul. Rynek 20. Dziękujemy wszystkim za dotychczasową współpracę, jednak największy trud i wysiłek przed nami. Trzymajcie kciuki żeby się udało! Nasze miasto wypięknieje!