Lepsza jakość wody dla Gądkowic

Lepsza jakość wody dla Gądkowic

Lepsza jakość wody dla Gądkowic 08.08.2017 r. burmistrz Piotr Lech otrzymał z rąk Marszałka Cezarego Przybylskiego oraz Ewy Mańkowskiej promesę na dofinansowanie w kwocie 2 mln złotych, bez 1 zł. na budowę stacji uzdatniania wody Gądkowice wraz z rozbudową ujęcia wody...
Środki na remonty świetlic wiejskich

Środki na remonty świetlic wiejskich

Burmistrz Piotr Lech 2 sierpnia w UMWD we Wrocławiu odebrał promesę i podpisał umowę na remonty świetlic wiejskich z Dolnośląskiego Programu Odnowy Wsi Dolnośląskiej. „Dobre wieści” przekazywał samorządom lokalnym marszałek Cezary Przybylski oraz wicemarszałek Ewa...